THÔNG TIN SẢN PHẨM
Băng thun Mô tả

rộng 7.6cm
dài 5.5m
băng cầm máu cố định chấn thương xương khớp

Đánh giá